Storitve naše nepremičninske agencije

Zavedamo se, da je za večino ljudi prodaja ali nakup nepremičnine dogodek, ki se zgodi enkrat do dvakrat v življenju. Ker gre pri transakcijah z nepremičninami običajno za večjo vsoto denarja, in več vpletenih deležnikov, je v tem procesu potreben zaupanja vreden, usposobljen nepremičninski strokovnjak z izkušnjami in znanjem, ki bo znal pojasniti vsakovrstna tveganja v zvezi z nakupom ali prodajo nepremičnine in posel izpeljal v največjo korist vseh vpletenih. V naši nepremičninski agenciji imamo dolgoletne izkušnje, odlikujejo nas strokovnost, zanesljivost, vestnost in kakovostno opravljanje storitev. Povezani smo s preverjenimi zunanjimi strokovnimi sodelavci s področja pravnih, geodetskih, inženirskih, gradbenih in drugih storitev, zato imamo možnost poskrbeti, da vam s temi dodatnimi storitvami ne bo potrebno izgubljati časa z iskanjem drugih izvajalcev za izpolnitev vaših potreb ter lahko tako ponudimo celovito storitev in uspešen zaključek prodajnega postopka. Glavni kriterij našega uspeha je zadovoljstvo naših strank.

V nepremičninski agenciji GABERIT NEPREMIČNINE opravljamo za vas pri prometu z nepremičninami naslednje osnovne storitve:

 1. opravljamo storitve posredovanja pri prodaji/nakupu/oddaji/najemu oz. menjavi vseh vrst nepremičnin
 2. zastopamo pri prodaji oz. nakupu nepremičnin
 3. sestavljamo vse vrste listih, ki se uporabljajo v prometu z nepremičninami v sodelovanju z odvetniško pisarno
 4. nepremičninsko svetovanje

Po naročilu opravimo ali organiziramo tudi dodatne storitve, ki se najpogosteje pojavijo kot potrebne v prodajnem procesu ali le kot individualne storitve:

 1. organizacija cenitve nepremičnine,
 2. urejanje pravnega stanja nepremičnine (izdelava vseh vrst pogodb npr. služnostne, uskladitvene, druge in aneksov) in celovita izpeljava nepremičninskega pravnega posla
 3. pridobivanje vseh dokumentov za izpeljavo pravnega posla (razna potrdila, soglasja, dokazila, izpiski, itd)
 4. organizacija in koordiniranje raznih storitev ( izdelava energetske izkaznice, razne geodetske storitve, posveti z gradbenimi strokovnjaki, ipd…)
 5. hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu ter hramba listin,
 6. izpolnjevanje potrebnih obrazcev v prometu z nepremičninami za potrebe FURS
 7. vodenje postopka prodaje oz. nakupa kmetijskih zemljišč po ZKZ-1
 8. oglaševanje brez sklenjene pogodbe o posredovanju, ko se za naročnika njegova nepremičnina oglašuje na običajnih oglasnih mestih agencije, 
 9. oglaševanje ki presega obseg običajnega oglaševanja za vrsto nepremičnine za katero je sklenjena pogodba o posredovanju
 10. pridobivanje EMŠO, Matičnih in Davčnih številk za domače in tuje fizične ter pravne osebe
 11. fotokopiranje in skeniranje (črno belo oz. barvno)
 12. posredovanje in koordiniranje med banko in naročnikom (kreditiranje, vpis, izbris ter prenos hipotek,…)
 13. pridobivanje informacij o statusu nepremičnin, katere niso predmet posredovanja (lastništvo, geodetske informacije, potrdila o namembnosti, informacije glede OPN, itd.)
 14. druge storitve skladno s cenikom agencije

Vse storitve se izvajajo na podlagi pisnega dogovora med agencijo in naročnikom. Cena posamezne storitve je objavljena v aktualnem ceniku nepremičninske agencije Gaberit nepremičnine.

V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1, Ur. l. RS št. 72/2006) imamo zavarovano svojo odgovornost pri Zavarovalnici Triglav d.d., zavarovana vsota 175.000,00EUR za posamezen primer in z letnim agregatom, ki znaša 350.000,00 EUR.