Cenik storitev

Cenik in vrste storitev, ki jih za vas opravljamo na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami oz. na podlagi drugega medsebojnega dogovora o opravljanju storitev.